top of page

【死亡令我學懂的五件事】

死亡對好多人嚟講係一個「終點」,靈魂離開肉體嘅一刻,但其實死亡賦予嘅卻係一生嘅意義,點樣走一個「過程」。

死亡中五個必修課題

1️⃣生命有限:人生係有時間限制,要珍惜當下

2️⃣認清個人價值觀:了解自己對世事嘅睇法,知道自己係一個點嘅人

3️⃣人生無常:接受生命有好多唔可以控制嘅事

4️⃣靈性探尋:了解自己想活出點樣嘅人生,尋找活着嘅意義、存在目的

5️⃣死後影響:離世後可以為世界或者身邊嘅人帶嚟咩影響

呢五個課題都係協助你更了解自己,幫自己作出無悔嘅決定。面對死亡其實唔可怕,雖然傷感係必然,但只要活出屬於自己嘅人生、唔後悔就得!

------------------------------

【秋葉生命服務】

聯絡電話: 5589 8868Comments


bottom of page